Jun

2024Контакти

Адрес:

гр.София, ул.Брусенска 6, вх.А, ет.1

(входът е към ул.Копрен)

Tелефони:

02 444 0263 - ТРЗ + ФСД

02 444 1013 - ТРЗ + ФСД

GSM:

0886 138 644 - ФСД + ТРЗ

0889 152 444 - ФСД + ТРЗ

0886 868 533 - ТРЗ

0888 236 331 - ТРЗ

0887 518 953 - ФСД + Tmanager

e-mail: