Rankom'91

Jul

2024Новини

03.06.2024

ТРЗ-КАДРИ-НОИ -03.06.2024-Качена в версия с корекция на датите за официалните празници за 04 и 05 май.

22.04.2024

ТРЗ-КАДРИ-НОИ- 22.04.2024 Качена е версия с добавен вид осигурен 42 - учениците, включени в обучение чрез работа (дуална система на обучение.

Качена е версия с добавен вид осигурен 42 - учениците, включени в обучение чрез работа (дуална система на обучение. Направете следното:
1. Актуализация на програмата версия 22.04.2024
2. Във всяка фирма пуснете <Индексиране>
3. В Картотеката за лицата на дуална форма на обучение сменете "вид осигурен" на код 42 и "код универсален фонд на 003

22.02,2024

ТРЗ-КАДРИ-НОИ -22,02,2024-Важно! В справката по чл.73, ал.6 са добавени лицата,които имат излатени само необлагаеми доходи.Пуснете създаване и и изчисляване на годишния данък.

20.02.2024

ТРЗ-КАДРИ-НОИ -20.02.2024 - Качена в новa версия.

19.01.2024

ТРЗ-КАДРИ-НОИ- 19.01.2024 -ВАЖНО! Качена е версията за 2024.За да изтеглите новата версия е нобходимо да сте ПЛАТИЛИ абонамента за 2024.

ВАЖНО! Качена е версията за 2024.За да изтеглите новата версия е нобходимо да сте ПЛАТИЛИ абонамента за 2024. За да работите в 2024:
1. Пуснете от Сервиз-Сервиз на базите данни - обнови станцията, пуска се еднократно в коя и да фирма.
2. Пуснете индексиране във всяка фирма.
3. Приключете 12.2023 г., ако не е приключен.
4. Във всяка фирма пуснете от Сервиз- Актуализация на данните за 2024.

08.01.2024

ТРЗ-КАДРИ-НОИ -08.01.2024-Качена в версия с новият формат на Справката по чл.73,ал.6. Моля , свалете си от страницата на НАП програмата за декларации 1 и 6 , за да тествате справката прди да я изпратите.Версията на НАП е 16.01 от 04.01.2024 г.

15.12.2023

ТРЗ-КАДРИ-НОИ -15.12.2023-Качена в версия с промени в облекчението за деца при изравняване на годишнияt данък общ доход!

27.11.2023

ТРЗ-КАДРИ_НОИ -27.11.2023-Качена е версия с новата служебна бележка за изплатените доходи по трудови правоотношения по чл. 45, ал.1от ЗДДФЛ. От Сервиз- Сервиз на базите даани, пуснете <ОБНОВИ СТАНЦИЯТА>, пуска се еднократно от коя и да е фирма.

04.10.2023

ПЛАТЕЖНИ- 04.10.2023 г. - Качено е новото платежно нареждане за плащане от и към бюджета. След актуализация на програмата във всяка фирма пуснете от Сервиз - Сервиз на базите данни- Обнови станцията.

02.10.2023

ПЛАТЕЖНИ - 02.10.2023 г. - Въведени са новите банкови сметки за плащане към НАП от 02.10.2023. След актуализация на програмата във всяка фирма пуснете от Сервиз - Индексиране. Поправете платежните с новите сметки .

04.08.2023

ТРЗ-КАДРИ-НОИ-ВАЖНО! Каечена е версия с новите осигурителни прагове в сила от 01.08.2023, отнасящи се за заплатите за месец 08.2023. Изтеглете новата версия и във всяка фирма пуснете от Сервиз-Индексиране.

27.04.2023

ТРЗ-КАДРИ_НОИ - 27.04.2023- В програмата са допълнени 15 и 16 април за официални празници.Влезте в графика пуснете <ЗАПИШИ> и <ИЗЧИСЛИ> и пуснете изчисление на заплатите.

21.03.2023

ТРЗ-КАДРИ-НОИ-21.03.2023 Качена е версия с добавени в допълнителното споразумение за дните в отпуска ,че са работни дни. Пуснете от Сервиз-Сервиз на базите данни-Обнови станцията, пуска се еднократно в коя и да е фирма. Във всяка фирма пуснете индексиране

09.02.2023

ТРЗ-КАДРИ-НОИ- 09.02.2023 -Качена е Служебната бележка за данъка по ЗДДФЛ за 2023. От Сервиз-Сервиз на базите данни - пуснете <ОБНОВИ СТАНЦИЯТА>. Пуска се еднократно в коя и да е фирма.

31.01.2023

ТРЗ-КАДРИ-НОИ-31.01.2023 Във версията са отстранени проблеми в справка по чл.73,ал.6 за самоосигуряващи се лица когато са получавали личен труд и са били назначени и на трудов договор. В справ. по чл.73,ал.1 е отстранен проблема за физич. лице с булстат.

27.01.2023

ТРЗ-КАДРИ-НОИ-27.01.2023-2023-01-27 Качена е нова версия , в която са отстранени някои проблеми в справките по чл.73, ал.1 и чл. 73.ал.6. След изтегляне на версията моля, пуснете изчисление на годишни данък.

Справката за необлагаемите доходи се вижда на екран -Въвеждане на необлагаеми доходи - бутон <Справка>.

23.01.2023

ТРЗ-КАДРИ_НОИ - 23.01.2023 -Качена е верисията за 2023 г. Изтеглянето на програмата изискава платена такса за 2023 г.

Качена е верисията за 2023 г. Изтеглянето на програмата изискава платена такса за 2023 г.
Направте следното:
1. От Сервиз- Сервиз на базите данни - пуснете <Обнови станцията> - пуска се еднократно в коя и да е фирма
2. Във всяка фирма пуснете <Индексиране>.
3. Във фирмите , в които сте в месец 01.2023 - пуснете от Сервиз-Актуализация на данните за 2023
4. За справката по чл.73, ал.6 моля, прочетете в меню - Годишен ДОД - Важно!Инструкция за работа!

12.01.2023

Важно за актуализация на ТРЗ за 2023 (вклчително справка по чл.73 за 2022)

Уважаеми клиенти,
актуализацията на ПП ТРЗ за 2023-та ще бъде качена след 20.01.2023. Важно - в нея ще бъде отразена и промяната касаеща подаване на справка по чл.73. Преди да сте актуализирали програмата не може да генерирате файл по чл.73, защото е с нов формат.

Важно. Актуализацията за 2023 ще изисква платена такса за годишна поддръжка за 2023.

21.12.2022

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - Отразени са някои промени в годишния данък по ЗДДФЛ.

15.12.2022

ТРЗ-КАДРИ_НОИ - 15.12.2022 - Качена е служебната бележка по чл. 45, ал.1 от ЗДДФЛ. Пуснете от Сервиз-Сервиз на базите данни - <ОБНОВИ СТАНЦИЯТА> .

19.09.2022

ТРЗ-КАДРИ-НОИ-Качени са промените във формта на обезщетенията за майчинство в сила от 01.08.2022.Добавено е обезщетението по чл.53ж от КСО, за дете от 2-8 години.След актуализация на програмата пуснете във всяка фирма индексиране.

10.08.2022

ФСД - Акатуализация Дневници по ЗДДС

Нанесена корекция за вид документ 50 - протокол за отстъпките за гориво.

02.08.2022

ФСД - Акатуализация Дневници по ЗДДС

02.08.2022 - Важно!
Качена е актуализация във връзка с промените във Дневниците по ДДС.
Въведени са нови документи и сделки касаещи продажбата на горива с отстъпка , хляб и брашно. Описание може да намерите тук ПРОМЕНИ ЗДДС

25.07.2022

ТРЗ-КАДРИ-НОИ -ВАЖНО! Качена е версия с възможност за въвеждане на данъчни облекчения за деца по чл. 22в и чл.22г от ЗДДФЛ побликувани в ДВ 52/05.05.2022. Моля, прочетете описанието в поле Действие.

ВАЖНО! Качена е версия с възможност за въвеждане на данъчни облекчения за деца по чл. 22в и чл.22г от ЗДДФЛ побликувани в ДВ 52/05.05.2022.
След актуализация на програмата , пуснете от Сервиз-Обнови станцията, пуска се еднократно в коя и да е фирма. Въвеждане на облекчнията е от меню Обработки-Въвеждане на данъчни облекчения за деца за 2022 г. Ползваните облекчения могат да се разпечатат от меню -Справки-Справка за ползваните данъчни олекчения за деца.

07.03.2022

ТРЗ-КАДРИ-НОИ Качени са промените в бюджета от 01.04.2022 г. Добавени са 90 дни неплатен отпуск ,които се признават за стаж. След изтегляне на актуализацията пуснете индексиране. След приключване на месец 03.2022 от меню СЕРВИЗ - Актуал.на данните за 2022

21.01.2022

ТРЗ-КАДРИ_НОИ - 22.01.2022 Качена е версията за 2022 година. Версията изисква платена актуализация и регистриращ ключ.При платена актуализация и наличие на интернет, ключа се получава автоматично. Моля, прочетете текста в Действие.

ВАЖНО! Качена е версията за 2022 година. Версията изисква платена актуализация и регистриращ ключ.При платена актуализация и наличие на интернет, ключа се получава автоматично. Пуснете от Сервиз на базите данни- Обнови станцията , пуска се еднократно и поправя всички фирми.Във всяка фирма пуснете индесиране.Няма значение дали месец 12.2021 е приключен.

17.01.2022

ТРЗ-КАДРИ-НОИ-17.01.2022- Актуализирана е справката по чл. 73, за 2021 г., съглано изискаванията на НАП. След актуализация на програмата , от меню - Годишен ДОД пуснете - Изчисляване на годишен данък. Версията е за 2021 г. и не изисква регистрираш ключ.

15.11.2021

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - 15.11.2021 -Каченa е нова версия , в която са отразени данъчните облекчения за деца за 2021 г.

21.03.2021

ТРЗ-КАДРИ-НОИ- 21.03.2021 -Качени са нови основания при назначаване на работещите в чужбина по чл.121а. Във всяка фирма пуснете индексиране.

05.03.2021

ТРЗ-КАДРИ-НОИ- 05,03,2021 ВАЖНО! Отразени са промените в осигурителният стаж във връзка с неплатения отпуск , който е 90 дни за 2021 г. Моля, направете си актуализация и пуснете във всяка фирма индексиране.

01.03.2021

ТРЗ-КАДРИ-НОИ -01.03.2021 - Качени са промените в Уведомленията по чл. 62, ал.5.Направете следното: 1. От Сервиз-Сериз на базите данни пъснете <ОБНОВИ СТАНЦИЯТА> . Пуска е еднократно от коя и да е фирма. 2. Във всяка фирма пуснте индексиране

28.01.2021

ТРЗ-КАДРИ-НОИ -28.01.2021. Качена е версия , в която са отразени промените в Декларация № 1 за 2021 г. Програмата на НАП е публикувана на 27.01.2021 г.

21.01.2021

ТРЗ-КАДРИ-НОИ 21.01.2021 Качена е версията за 2021 година.

Направете следното:
1. След изтегляне на версията от Сервиз - Сервиз на базите данни - пуснете <ОБНОВИ СТАНЦИЯТА> , пуска се еднократно в коя и да е фирма.
2. Във всяка фирма пускате от Сервиз - Индексиране.
3. Във всяка фирма пускате от Сервиз - Актуализация на данните за 2021
Ако не сте приключили 12.2020 г. след приключване и пълнявате т.3.

18.01.2021

ТРЗ-КАДРИ-НОИ -18.01.2021. На 21.01.2021 ще бъде качена версията за 2021 година. За да получите автоматично регистриращ ключ , трябва да сте платили годишната актуализация два дена преди да изтеглите версията за 2021.

05.01.2021

ТРЗ-КАДРИ-НОИ 05.01.2021 Качена е промяната в бележката по чл.45, ал.1 от ЗДДФЛ и в Справката по чл. 73 , ал.6.От Сервиз-Сервиз на базите данни пуснете - Обнови станцията.

04.01.2021

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - 04.01.2021 Обновена е Декларацията за подаване на годишна данъчна декларация по чл.49. Пуснете от Сервиз-Сервиз на базите данни - Обнови станцията.

23.09.2020

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - 23.09.2020 Отстранени са някои проблеми с Майчинство. В сметката за изплатени суми е добавено поле "лецето работи на трудов договор" , така че при код 140 да се удържа здравна осигуровка при осигурителен доход под минималния.

25.06.2020

ТРЗ-КАДРИ-НОИ 25.06.2020 Качени са новите МОД за икономически дейности 55 и 56 (хотелиерство и ресторантьорство) в сила от 01.07.2020 г.След приключване на 06.2020 пуснете индексиране за промяна на МОД.

18.05.2020

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - 18.05.2020 Актуализирана е справката за дните в неплатен отпуск , които не се признават за стаж.

14.05.2020

ТРЗ-КАДРИ-НОИ -14.05.2020 Във връзка с промените по чл.160,ал.1 от КТ за 60 дни неплатен отпуск зачитани за стаж, направете следното: от Сервиз - Настрока за болнични и неплатен отпуск - в периоди за неплатен отпуск пишете от 01/2020 до 12/2020 в дни 60

30.04.2020

ТРЗ-КАДРИ-НОИ -30.04.2020 Корекция на официалните празници за 04.2020 за работещите на график.

07.04.2020

ТРЗ-КАДРИ-НОИ 07.04.2020 Във връзка с добавените престои е отстранен проблем в приключването на месеца.

07.04.2020

ТРЗ-КАДРИ-НОИ 07.04.2020 Качени са промени за въвеждане на престои.В картотеката въведете система на заплащане 2 по часова на лицата , на които ще плащате престои. От Обработки- Заработка, КТУ .... , въведете отработените часове и часовете в престои.

14.02.2020

ТРЗ-КАДРИ-НОИ 14.02.2020 Качена е нова версия отразяваща някои особени случаи в справката по чл.73,ал.1 и чл.73,ал.6. Изпълнете от Годишен ДОД : 1. Създаване на данни за годишен данък; 2. Изчисляване на годишен данък

28.01.2020

ТРЗ-КАДРИ-НОИ 28.01.2020 Качена е нова версия отразяваща някои особени случаи в справката по чл.73,ал.1 и чл.73,ал.6. Изпълнете от Годишен ДОД : 1. Създаване на данни за годишен данък; 2. Изчисляване на годишен данък

21.01.2020

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - 21.01.2020 Качена е версията за 2020 година.Изисква се платена годишна актуализация и ключ.

Правите следното:1.От Сервиз -Сервиз на базите данни-пускате само <ОБНОВИ СТАНЦИЯТА> ,пуска се на всеки компютър от коя и да е фирма;2. Във всяка фирма пускате индексиране;3. Във всяка фирма от Сервиз- изпълнявате Актуализация на данните за 2020 г.

06.01.2020

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - 06.01.2020 Промени при изчисляване на годишния данък (без стотинки) и създаване на данни за справката по чл.73,ал.6. След актуализация във всяка фирма пуснете индексиране.

03.01.2020

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - 03.01.2020 Качени са нови длъжности в НКПД. След актуализация във всяка фирма пуснете индексиране.

03.12.2019

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - Качени са новите формуляри за на Служебните бележки по чл.45 ,ал.1,ал.4 и ал.5 от ЗДДФЛ. Пуснете от Сервиз - Сервиз на базите данни- Обнови станцията.Справките по ял.73, ал.3 и ал. 6 ще бъдат качени след публикуване от НАП на изискванията

19.07.2019

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - Качена е нова версия за болничните и майчинството. Качени са новите формуляри за печат на Приложения № 9,10 и 11.Пуснете от коя и да е фирма от Сервиз-Сервиз на базите данни - Обнови станцията , във всяка фирма пуснете индексиране. .

16.07.2019

ТРЗ-КАДРИ-НОИ -16.07.2019 Качена е версия с новият формат на болничните в сила от 01.07.2019.Моля , във всяка фирма пуснете от Сервиз- Индексиране.

01.07.2019

Качена е актуализация на Двустранно счетоводство

01.07.2019

Качена е актуализция съобразена с промените по ЗДДС влизащи в сила от 01.07.2019.
Изисква платена годишна подръжка. Добавени са два нови вид сделка за осчетоводяване на митнически внос с отложено ДДС. С вид сделка 48 и вид док.07 се осчетоводява митническата декларация БЕЗ ДДС. С вид сделка 47 и вид док.09 се осчетоводява само ДДС на протокола по чл.57 а за отложено плащане на ДДС.

01.03.2019

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - 01.03.2019 Уведомления по чл.62 ал.5 от КТ

След актуализация пуснете само обнови станцията. (за това уведомление може да не пускате структурен тест)

2019-02-01

ТРЗ - Качена е Декларация 1 за 2019 г.

ТРЗ - Качена е Декларация 1 за 2019 г.

21.01.2019

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - 21.01.2019 - Качена е версията за 2019 .Версията изисква платена актуализация за 2019 год. С версията за 2019 може да се работи и за 2018 г. Версията не изисква приключен месец 12.2018 година.

21.01.2019 - Качена е версията за 2019 г.
Правите следното:
1. От Сервиз-Сервиз на базите данни пускате еднократно от коя и да е фирма:
а) <Структурен тест>
б) < Обнови станцията>
2. Във всяка фирма пускате <Индексиране>
3. За фирмите , в които сте в 01.2019 от Сервиз-изпълнявате Актуализация за 2019

10.01.2019

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - 10.01.2019 - Версията за 2019 г. ще бъде качена на 21.01.2019 г. Версията изисква регистриращ ключ и платена актуализация за 2019 г. и НЕ изисква приключен месец 12.2018 г.

03.01.2019

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - 03.01.2019 - Качен е новият формат за ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ (Пощенска банка).

14.12.2018

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - 14.12.2018 -Качена е таблицата за годишния данък върху доходите.

27.11.2018

ТРЗ- КАДРИ- НОИ -27.11.2018 - Корекции в приложение 10 , отпуск на баща при раждане на дете 15 календарни дни , когато лицето работи на график.

27,09,2018

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - 27.09.2018 - Качена е формат за Интернешънъл Асет Банк.

07.08.2018

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - 07.08.2018 - Отстранени са проблемите с болничните за чужденци и с печата на приложения №9,10 и 11.От- Сервиз- Сервиз на базите данни -Обнови станцията.

01.08.2018

ПЛАТЕЖНИ - Въведени са новите сметки на НАП. Във всяка фирма пуснете индексиране.

27.07.2018

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - 27.07.2018 - Отстранен е проблемът с обезщетението за 15 календарни дни за баща.

18.07.2018

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - 118,07,2018 - Промяна формата на болничните и майчинството. 1 От Сервиз - Сервиз на базите данни - пуснете <ОБНОВИ СТАНЦИЯТА> - пуска се еднократно в коя и да е фирма. 2. Във всяка фирма пуснете от Сервиз - <Индексиране>.

02.07.2018

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - 02.07.2018 - Качена е версията с криптиране на данните съгласно стандарт GDPR.Във версията от 02.07.2018 са отстранени някои проблеми.

Личните данните за лицата се криптират в базата данни. Ползването на тези данни става само през
програмния продукт ФАКТ от лицата имащи съответните правомощия за това.
Достъпът до данните е защитен с пароли(не по-малки от осем Символа) и дефиниране на права за съответните потребители.
Архивите след датата на актуализация са също с криптирани данни за лицето.
Старите архиви правени преди датата на актуализация, а също така и новите - трябва да бъдат съхранявани според изискванията на GDPR стандарта.

Преди да изтеглите версията на ТРЗ програмата съобразена с изискванията GDPR стандарта направете следното:

1. Приключване на месеца при фирмите, за които са изчислени и изплатени заплатите.
2. Архивиране на данните.

След изтегляне на актуализацията:

1. При влизане в конкретна фирма програмата ше извърши криптиране на данните.
2. През "Сервиз- Сервиз на БД" - "Обнови станцията".Пуска се еднократно при първата фирма,която сте избрали.
3. Задължително "Индексиране" на вече криптираните данни.

За крайния потребител начина на работа с програмата не се променя.

Фирма Ранком-91 подържа програмните продукти, но не събира и съхранява данни на клиенти.

27.06.2018

ТРЗ-КАДРИ-НОИ -ТРЗ-КАДРИ-НОИ - 27.06.2018 - Качена е версията с криптиране на данните съгласно стандарт GDPR.Във версията от 27.06.2018 са отстранени някои проблеми.

Личните данните за лицата се криптират в базата данни. Ползването на тези данни става само през
програмния продукт ФАКТ от лицата имащи съответните правомощия за това.
Достъпът до данните е защитен с пароли(не по-малки от осем Символа) и дефиниране на права за съответните потребители.
Архивите след датата на актуализация са също с криптирани данни за лицето.
Старите архиви правени преди датата на актуализация, а също така и новите - трябва да бъдат съхранявани според изискванията на GDPR стандарта.

Преди да изтеглите версията на ТРЗ програмата съобразена с изискванията GDPR стандарта направете следното:

1. Приключване на месеца при фирмите, за които са изчислени и изплатени заплатите.
2. Архивиране на данните.

След изтегляне на актуализацията:

1. При влизане в конкретна фирма програмата ше извърши криптиране на данните.
2. През "Сервиз- Сервиз на БД" - "Обнови станцията".Пуска се еднократно при първата фирма,която сте избрали.
3. Задължително "Индексиране" на вече криптираните данни.

За крайния потребител начина на работа с програмата не се променя.

Фирма Ранком-91 подържа програмните продукти, но не събира и съхранява данни на клиенти.

21.06.2018

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - 21.06.2018 - Качена е версията с криптиране на данните съгласно стандарт GDPR.Във версията от 21.06.2018 са отстранени някои проблеми.

Личните данните за лицата се криптират в базата данни. Ползването на тези данни става само през
програмния продукт ФАКТ от лицата имащи съответните правомощия за това.
Достъпът до данните е защитен с пароли(не по-малки от осем Символа) и дефиниране на права за съответните потребители.
Архивите след датата на актуализация са също с криптирани данни за лицето.
Старите архиви правени преди датата на актуализация, а също така и новите - трябва да бъдат съхранявани според изискванията на GDPR стандарта.

Преди да изтеглите версията на ТРЗ програмата съобразена с изискванията GDPR стандарта направете следното:

1. Приключване на месеца при фирмите, за които са изчислени и изплатени заплатите.
2. Архивиране на данните.

След изтегляне на актуализацията:

1. При влизане в конкретна фирма програмата ше извърши криптиране на данните.
2. През "Сервиз- Сервиз на БД" - "Обнови станцията".Пуска се еднократно при първата фирма,която сте избрали.
3. Задължително "Индексиране" на вече криптираните данни.

За крайния потребител начина на работа с програмата не се променя.

Фирма Ранком-91 подържа програмните продукти, но не събира и съхранява данни на клиенти.

Във версията от 21.06.2018 са отстранени някои проблеми.Моля, пуснете <Обнови станциятя>

18.06.2018

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - 18.06.2018 - Качена е версията с криптиране на данните съгласно стандарт GDPR.

Във връзка с новият Регламент за Защита на Личните Данни, фирма "Ранком-91" ООД въвежда следните в програмен продукт ФАКТ ТРЗ-КАДРИ-НОИ.

Личните данните за лицата се криптират в базата данни. Ползването на тези данни става само през
програмния продукт ФАКТ от лицата имащи съответните правомощия за това.
Достъпът до данните е защитен с пароли(не по-малки от осем Символа) и дефиниране на права за съответните потребители.
Архивите след датата на актуализация са също с криптирани данни за лицето.
Старите архиви правени преди датата на актуализация, а също така и новите - трябва да бъдат съхранявани
според изискванията на GDPR стандарта.

Преди да изтеглите версията на ТРЗ програмата съобразена с изискванията GDPR стандарта направете следното:
1. Приключване на месеца при фирмите, за които са изчислени и изплатени заплатите.
2. Архивиране на данните.

След изтегляне на актуализацията:

1. При влизане в конкретна фирма програмата ше извърши криптиране на данните.
2. През "Сервиз- Сервиз на БД" - "Обнови станцията".Пуска се еднократно при първата фирма,която сте избрали.
3. Задължително "Индексиране" на вече криптираните данни.

За крайния потребител начина на работа с програмата не се променя.

Фирма Ранком-91 подържа програмните продукти, но не събира и съхранява данни на клиенти.

18.04.2018

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - 18.04.2018 - Качена е справката за статистиката по тримесечия.От Сервиз-Сервиз на базите данни - пуснете <ОБНОВИ СТАНЦИЯТА>. Пуснете изчисление на заплатите.

19.03.2018

Актуализация ФСД

Качена е актуализация на програмен продукт ФСД.
Ще изисква регистриращ ключ и съответно платена годишна такса актуализация/поддръжка!
- Оптимизирано е добавянето на нов контрагент (проверка на ддс регистрираните фирми)
- Добавена е възможност за пакетна проверка на дневниците по ддс за контрагенти, за които в базата на НАП има данни за дерегистрация по ДДС (важно за дневници на покупки - да не подават фактури с право на ддс от фирми за които има информация, че са дерегистрирани)

- добавено е писмо за потвърждения на салда към контрагенти.

- добавен е експорт в csv файл (отваря се с ексел) на справки хронология оборотна ведомост, салда по партиди, салда по контрагенти, баланс , опр, опп

- добавена е възможност за превод на оборотна ведомост (изход в html формат)

предстои да се добави:
- възможност за издаване на фактура веднага след въвеждане на първичен документ в екран счетоводство въвеждане на документи.

06.03.2018

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - 06.03.2018 - Добавени са нови длъжности в сила от 01.03.2018. Пуснете от Сервиз на базите данни -<Обнови станцията> и във всяка фирма <Индексиране>.

31.01.2018

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - 31.01,2018 - Отразени са промени в декларация 1 за 2018 г.

22.01.2018

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - 22.01.2018 - Качена е версията за 2018 .Версията изисква регистриращ ключ и платена актуализация за 2018 год. С версията за 2018 може да се работи и за 2017 г. Версията не изисква приключен месец 12.2017 година.

08.01.2018

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - 08.01.2018 - Версията за 2018 г. ще бъде качена на 17.01.2018 г. Версията изисква регистриращ ключ и платена актуализация за 2018 г. и не изисква приключен месец 12.2017 г.

15.12.2017

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - 15.12.2017 - ВАЖНО! Във връзка с изравняването на годишния данък лицата ползващи данъчни облекчения по чл. 49 ,ал. 4 от ЗДДФЛ , трябва да декларират пред работодателя обстоятелствата по т.8 от същия член.

Може да разпечатите декларациите от меню "Годишен ДОД" - Декларации по чл. 49, ал.4.

21.09.2017

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - 21.09.2017 - Добавена е нова обобщена справка за ползваните и неизползваните отпуски..

23.06,2017

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - 23.06.2017 -Отразени са промените в декларация 1 във връзка с версията на НАП от 01.06.2017 г.

13.06.2017

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - 13.06.2017 - Отразени са промените във формата на болничните и майчинството в сила от 01.06.2017.

След изтегляне на новата версия правите следното:
1. Пуснете от Сервиз - !!! Сервиз на базите данни!! - Структурен тест - и Обнови станцията . Пуска се еднократно от коя и да е фирма. Ако работите в мрежа от всяко работно място се пуска Обнови станцията.
2. Във всяка фирма се пуска индексиране.

03.05.2017

ТРЗ-КАДРИ-НОИ -03.05.2017 -Отразени са промените в уведомленията по чл.62 в съответствие с програмата на НАП за трудовите договори от 02.05.2017 г.

21.04.2017

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - 21.04.2017 - Промени при изчисляване на МОД при СИРВ за период по дълъг от един месец. Моля, прочетете т. 16 от Сервиз-Въпроси.

06.04.2017

ТРЗ - КАДРИ -НОИ -Качена е версия с промяна на Уведомленията с код по ЕКАТТЕ Моля, прочетете т.15 от Сервиз-Въпроси.Добавено е при печат на трудовите договори и допълнителните споразумения да излиза кода и наименованието на населеното място.

15.03.2017

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - 15.03.2017 - Добавен е вид осигурен по чл. 4, ал. 9 от КСО (код 96).Промени в корекции за минал месец.

01.03.2017

Двустранно счетоводство - 01.03.2017 - Изисква регистриращ ключ и платена актуализация за 2017 г. Добавени са ОПР и Баланс за малки и микро предприятия.Дневник на сметка с извеждане на валутни партиди.

23.02.2017

ТРЗ-КАДРИ-НОИ -Отразени са промените в декл. 1 за нетното възнаграждение съгласно версията на НАП от 17.02.2017 г.

15.02.2017

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - 15.02.2017 - Направени са промени при изчисляване на платения отпуск за лицата на минимална заплата.Ако сте изплатили заплатите за 01.2017 г. изтеглете версията след приключване на 01.2017 г.

08.02.2017

ТРЗ-КАДРИ-НОИ- 08.02.2017 - Отразени са промените в декларация 1 за лицата на граждански договори..

06.02.2017

ТРЗ-КАДРИ-НОИ -06.02.2017 - Отразени са промените в декларация 1 за обезщетенията по чл. 222 , ал.1.

03.02.2017

ТРЗ-КАДРИ-НОИ -03.02.2017 - Отразени са промените в декларация 1 за лицата на ДУК и втори трудов договор осигурени на максимума на друго място. Не е нужно да се пускат структурен тест и обнови станцията.

01.02.2017

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - 01.02.2017 - Корекция в декларация 1 за самоосигурените лица.Отчвт за статистиката -годишен за 2016

27.01.2017

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - 27.01.2017 - Качена е версия с новата декларация 1 за 2017 година

17.01.2017

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - 17.01.2017 - Качена е версията за 2017 .Версията изисква регистриращ ключ - платена актуализация за 2017 год. С версията за 2017 може да се работи и за 2016 г. Версията не изисква приключен месец 12.2016 година.

Моля, прочете инструкциите в АКТУАЛИЗАЦИИ - покажи.

30.12.2016

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - Важно! Моля, преди да приключите 12.2016 изтеглете актуализация .

20.12.2016

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - 20.12.2016 - Добавен е 02.01.2017 като почивен ден.

19.12.2016

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - 19.12.2016 -Изравняване на данъка за 2016 г.

16.11.2016

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - 16.11.2016 -Обезщетения по чл. 222 , ал.1 - особени случаи.

02.11.2016

ПЛАТЕЖНИ - Въведени са новите сметки на НАП.

11.10.2016

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - 11.10.2016 -Добавена е възможност за печат на Приложения № 9,10 и 11 и за корекция на болнични и майчинство за минали месеци.

16.08.2016

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - Отстранен е проблема с приложение № 11 за самоосигуряващите се лица.

30.06.2016

ТРЗ-КАДРИ-НОИ -Нанесени са актализации във формата за болничните при болнични без стаж и застъпващи се болнични.

07.06.2016

ТРЗ-КАДРИ-НОИ -Нанесени са актализации във формата за болничните във връзка с версията на НОИ от 31.05.2016.

17.05.2016

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - Добавени са нови длъжности , съгласно промените в програмата на НАП за трудовите договори.

05.05.2016

ТРЗ-КАДРИ-НОИ -Промени при сумираното работно време.Нощният труд и часовете в приравнен нощен труд се изплащат ежемесечно и са извадени от часовете в извънреден труд.Моля, прочетете точка 14 от Сервиз-Въпроси.Отстранен е проблема с минусовия прирав.нощ.тр

18,04,2016

ТРЗ-КАДРИ-НОИ- Отразвни са промени в болничните във връзка с последната версия на НОИ от 14.04.2016 г.

07.04.2016

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - Отстранен е проблема с дните при болнични трудова злополука и бременност и раждане, когато лицето няма 6 или 12 месеца осигурителен стаж.

02.03.2016

ТРЗ-КАДРИ_НОИ - Отстранен е проблема в декл.1 при повече от 30 дни неплатен отпуск.

01.03.2016

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - Отразени са промените в справката по чл.73 от ЗДДФЛ

25.02.2016

25.02.2016 - В новата версия е добавен код 128 за самоосигуряващи се лица осиг. на макс.на друго място.

19.02.2016

ТРЗ-КАДРИ-НОИ 19.02.2016 - Качена е нова версия с възможност при сумирано работно време да се избере изплащане на договореното възнаграждение при изработени часове над нормативния брой за месеца.

Направете следното:
През екран- Данни за фирмата и настройка - Периоди на сумирано работно време - изберете - Изплащане на договореното трудово възнаграждение при повече отработени часове.Поправете и годината ако сте в 2016 , а периодите са описани с година 2015.

16.02.2016

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - Отсранен е проблем с майчинството.

15.02.2016

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - Добавена е функцията промени в обстоятелства за болнични и майчинство.

08.02.2016

ТРЗ-КАДРИ-НОИ Отстранен е проблема с болничните с нулеви дни.

05.02.2016

ТРЗ-КАДРИ-НОИ- Качена е нова версия ,в която са отразени промените в Декларации 1 и 6.

05.02.2016-Качена е нова версия ,в която са отразени промените в Декларации 1 и 6.
Направете следното:
1. Ако предната версия Ви е от 02.02.2016 г. може да не пускате <Структурен тест>
иначе задължително пускате <СТРУКТУРЕН ТЕСТ> и <ОБНОВИ СТАНЦИЯТА>
2. Пускате ИНДЕКСИРАНЕ във всяка фирма.Програмата добавя код 040 и променя в Картотеката вид осигурен 21 на вид осигурен 040. За самоосигуряващите се код 23 ,вече не се подава декларация 1.Дата в декларация 6 на изплатени/начислени заплати е посления календарен ден в месец на изплащане/начисляване.

01.02.2016

Качена е актуализацията на Двустранно счетоводство.

Изисква платена годишна такса.
За нуждите на така наречения 'данък уикенд' е добавена вид сделка 30.

29.01.2016

Промяна на правилнка за прилагане на ЗДДС от 29.01.2016

Уважаеми Клиенти,
Във връзка с публикуваните промени на правилнка за прилагане на ЗДДС в ДВ брой от 29.01.2016 (касаещи "Данък уикенд") ви уведомяваме, че актуализацията на програмен продукт Двустранно Счетоводство ще бъде качена на 01.02.2016 (или по-рано при възможност) и ще изисква платен годишен абонамент за 2016г.

29.01.2016

ТРЗ-КАДРИ-НОИ Нова версия с отстранени проблеми в болничните и майчинството.

28.01.2016

ТРЗ-КАДРИ-НОИ- Качена е нова версия.Отстранени са някои проблеми с формата на болничните.Качен е формата за Приложения № 2 до № 8 за майчинството.В процес на разработка е формата за самоосигуряващите се.Моля,прочете указанията в Актуализация в покажи.

22.01.2016

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - Качена е версията за 2016 г. Версията изискава платена годишна актуализация.

С версията могат да се изготвят ведомостите за заплати за 01.2016 г. Прочетете указанията през Актуализация - покажи.

07.01.2016

ТРЗ-КАДРИ-НОИ -Корекции в служебната бележка за самоосигуряващите се полагащи личен труд.Важно!Версията не изискава регистриращ ключ.

Важно!Версията не изискава регистриращ ключ.

04.01.2016

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - Добавени са нови длъжности в сила 01.01.2016 г. Версията не изскава платена актуализция за 2016 и регистриращ ключ.

15.12.2015

ТРЗ-КАДРИ-НОИ -15.12.2015 Отстранен е проблема с доброволноте застраховки при годишното изравняване на данъка.

18.11.2015

ТРЗ-КАДРИ-НОИ. - Добавени са облекчения за деца при годишното изравняване на данъка.

21.10.2015

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - ВАЖНО! Отстранен е проблема при смяна на фирма.

07.10.2015

ФСД - Добавена е опция за увеличаване размера на шрифта на екран "Въвеждане на документи".

Във връзка със зачестилите крипто вируси е добавна опция за автоматичен архив при създаване на дневниците по ДДС.

01.10.2015

ТРЗ-КАДРИ-НОИ- Качени са еднодневните трудови договори.Прочете указанията през актуализации - детайли -покажи.

30.09.2015

Качени са новите служебни бележки за удържания данък по трудови правоотношения и сметката за изплатени суми за лицата на хонорар.

08.07.2015

Нова оптимизирана версия. Моля , проверявайте новопостъпили и напуснали и самоосигуряващи се лица.

03.07.2015

ТРЗ-КАДРИ_НОИ - Моля, ИЗТЕГЛЕТЕ ВЕРСИЯ.Отсранен е проблема с лица уволнявани и назначавани многократно, с лицата по договор за управление и самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 114.

02.07.2015

ТРЗ-КАДРИ_НОИ - Моля, ИЗТЕГЛЕТЕ ВЕРСИЯ.Отсранен е проблема с лица уволнявани и назначавани многократно, с лицата по договор за управление и самоосигуряващите се лица.

30.06.2015

ТРЗ-КАДРИ_НОИ - Промени във връзка с минималната работна заплата от 01.07.2015 г.

21.04.2015

ТРЗ-КАДРИ-НОИ Отразени са промените при печат на Приложение 15 за болничните.

23.02.2015

ТРЗ-КАДРИ-НОИ Качени са промените в Декларации 1 и 6 от ДВ бр.14 от 20.02.2015 г.

16.02.2015

ТРЗ-КАДРИ-НОИ Качен е новия формат на справката по чл.73 от ЗДДФЛ за изплатените доходи на лица извън трудови правоотношения.

02.02.2015

ТРЗ-КАДРИ_НОИ Качена е нова версия с Декларации 1 и 6 за 2015 г.

23.01.2015

ТРЗ-КАДРИ-НОИ Качена е версията за 2015 г.Версията изисква платена годишна актуализация и регистриращ ключ.След публикуване на софтуера на НАП ще бъдат прецизирани декларации 1 и 6 за 2015 г.

05.01.2015

ТРЗ-КАДРИ_НОИ Качени са служебните бележки за гражданските договори.След 20.01.2015 г. ще бъде качена новата версия за 2015 г.

19.12.2014

Качени са новите служебни бележки по ЗДДФЛ,за трудовите договори.

03.04.2014

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - Ново придружително писмо за болничните.

04.03.2014

04.03.2014 ТРЗ-КАДРИ-НОИ Отразени са промените за новите кодове за вид плащане.

04.03.2014

04.03.2014 - Платежни . Въседени са новите сметки към НАП.

18.02.2014

Промени във връзка с обезщетението по чл. 222 ал.1

05.02.2014

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - Нанесени са корекции в декларации 1 и 6.Препоръчваме ви да си инсталирате програмата на НАП , за да тествате декларации 1 и 6 преди подаване.

03.02.2014

ТРЗ-КАДРИ_НОИ - Отразени са промените в декл.6 съглано версията на НАП от 03.02.2014г.

27.01.2014

Актуализация Двустранно счетоводство 2014 e качена на сайта.

Уважаеми Клиенти,
Актуализацията на ФАКТ - Двустранно Счетоводство за 2014 e качена на 27.01.2014 в раздел "Aктуализации". Изисква се платена такса. Със старата версия ( за 2013)може да въвеждате всички документи, с изключение на документи със сделки с обратно начисляване на ддс ( чл.163а зърнени и отпадъци) и специален режим "Касова отчетност", но няма да можете да подадете дневниците за ДДС за 01.2014 със старата версия, защото има нов формат на файловете. Моля, прочете условията в раздел актуализации и актуализирайте софтуера си навреме.

22.01.2014

ТРЗ-КАДРИ_НОИ - Декларация 6 , при плащане на заплатите месец за месец.Отстранене е проблема с данъка по тримесечия в Служебна бележка - годишна .Нова Сметка за изплатени суми.Версия от 22.01.2014 г от 18.05 часа.

21.01.2014

ТРЗ - КАДРИ-НОИ - Актуализация за 2014.

Актуализация за 2014. В Декларация 6 за осигуровките през .2014 данъка ще е 0,ще се попълва в отделна колона с вид плащане 8 данъка от предния месец .
В меню Обработки -Бреме.и ражд.от 135-410,Обезщет.15д.за баща,Обезщет до 2 г. е добавено новото обезщетение при осиновяване на дете от 2-5 годни съгласно чл. 164б , ал.1 от Кодекса на труда и чл.53а от КСО. В Служебната бележка - годишна за лицата с доходи от друга стопанска дейност може да маркирате поле "Сумиране на брутния доход" ,в този случай на бележката излиза брутния доход ,
а не облагаемия по чл. 29 от ЗДДФЛ както е публикувана бележката в страницата на НАП.Направен е и новия вид на Справката за изплатени доходи на физическите лица..Разработена е и опция за сумирано работно време за период по дълъг от един месец.Прочетете т.10 във Въпроси.

10.01.2014

Актуализации на ТРЗ и ФСД 2014-та.

Уважаеми Клиенти,
актуализацията на ТРЗ за 2014г. ще бъде качена след 20.01.2014г,
актуализацията на ФСД за 2014г. ще бъде качена след 23.01.2014г.
След тези дати ще се изисква платен годишен абонамент за софтуера.

09,01,2014

ТРЗ-КАРИ_НОИ - Декларция 6 без данък за изплатени заплати през 01.2014 г. Новият код 8 за днъка ще бъде качен във версията за 2014 след 20.01.2014 и ще изисква платен годишен абонамент и регистриращ ключ.

04.01.2014

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - Нова служебна бележка за лицата без трудово правоотношение.Бележката е за 2013 г.

28.11.2013

28.11.2013 ТРЗ-КАДРИ-НОИ - Отразени са промените в Годишната справка за гражданските договори.

20.11.2013

ТРЗ-КАРДИ-НОИ - Разместване на работните дни за 12.2013. Добавен е формат за Търговска банка Д

04.10.2013

МОЛЯ, ИЗТЕГЛЕТЕ АКТУАЛИЗАЦИЯ АКО ПРАВИТЕ ГРАФИЦИ!

27.09.2013

В "Сметката за изплатени суми" за лицата на граждански договори не се удържа данък за изплатените суми след 30.09.2013 г.

30.04.2013

Отразени са промените за болничните в Приложение 15 съгласно изискванията на НОИ от 01.05.2013

27.03.2013

ФАКТ - ТРЗ - 2013 Разработен е втори вариант на фишовете като в тях се показват и осигуровките от работодателя.

22.03.2013

ФАКТ - ТРЗ - 2013 . В годишната справка по чл. 73 са добавени кодове 28 и 29. Променени са почивните дни 18 .05 е въведен като работен ден.

15.03.2013

Качена е актуализация на ФСД за 2013

Актуализацията изисква платена такса за 2013.

11.03.2013

ФАКТ - ТРЗ- 2013 Формат за ИНГ БАНК

18.02.2013

ФАКТ - ТРЗ - 2013 . Нов вид на справката "Осигурителни вноски по вид плащане"

07.02.2013

ФАКТ - ТРЗ 2013 г. Възможност за избор за изчисляване на здравни осигуровки при неплатени дни.

05.02.2013

Промени в писмото за болничните. Промени в декларация 1 и декларация 6.

31.01.2013

Промени в годишната справка по чл. 73. Коефициената по чл.224 е премахнат.

29.01.2013

Промени в декл. 1 ,Нови бележки по ЗДДФЛ. Нова сметка за изплатени суми.

23.01.2013

ФАКТ - ТРЗ _2013 Оправена е таблицата за МОД за селско стопанство.

22.01.2013

ФАКТ - ТРЗ - 2013 Отстранени са някои проблеми от версията от 21.01.2013

21.01.2013

ФАКТ - ТРЗ - 2013

Качени са промените за 2013. Версията изисква платен годишен абонамент и регистриращ ключ .

09.01.2013

ФАКТ - ТРЗ - 2013

Отстранени са проблемите със застъпващи се болнични.

07.01.2013

ФАКТ - ТРЗ - 2013

Промените за 2013 касаещи минималните осигурителни прагове, минималния и максималния осигурителен доход и декларации 1 и 6 ще бъдат качени на 21 .01.2013
Версията ще иска регистриращ ключ.

04.01.2013

ТРЗ 2013 - променени са кодовете за вид плащане и промените за подаване на болничните до 15 число.

Актуализацията не изисква регистриращ ключ до 05.02.2013 включително. След тази дата ще ви е необходим регистриращ ключ, който ще получите ако сте заплатили годишната абонаментна такаса за 2013 ..

02.01.2013

ТРЗ - 2013

Уважаеми Клиенти,
Екипът на Ранком'91 Ви пожелава Щастлива и Успешна 2013-та година!
Актуализацията на програмен продукт ФАКТ-ТРЗ ще бъде качена на 04.01.2013 и ще изисква заплащане на абонаментна такса в рамките на 1 месец.
Актуализацията на програмен продукт ФАКТ-Счетоводство ще бъде качена на 15.02.2013 и ще изисква платена абонамента такса.

30.03.2012

Актуализация ТРЗ - Приложение 15

Уважаеми Клиенти,

Новият формат на приложение 15 (за болничните) ще бъде качен в понеделник - 02.04.2012

21.03.2012

Проблем с Антивирусна програма Avira

Уважаеми Клиенти,
Поради възникнал проблем с антивирусен софтуер Avira от 20.03.2012 се оказва, че модул от програмите ТРЗ и ФСД бива изтрит (маркира се, че е заразен, но всъщност в него има сигнатура,която съвпада с такава на вирус)

В раздел актуализации са качени актуализации, които решават проблема. Пуснете обнови станцията и структурен тест.

01.03.2012

Актуализация 2012 Двустранно Счетоводство

Актуализацията ще бъде качена на 05.03.2012.
Съобразена е с изискванията на НАП за формата на файловете дневници по ДДС.
Ще изисква регистриращ ключ (платена такса за годишна актуализация).

21.01.2012

Промени за 2012 година за ТРЗ-КАДРИ-НОИ

Изисква се платен абонамент за 2012 г. и регистриращ ключ.

04.01.2012

Актуализация за 2012

Уважаеми клиенти,

Във връзка с промяна на кодовете за вид плащане и промяна на уведомленията , може да свалите актуализация.

Всички промени за 2012 ще бъдат качени след 20.01.2012 и ще изискват платена годишна такса актуализация.

20.12.2011

Условия за актуализиране на програмите за 2012г.

Уважаеми Клиенти,

В раздел "Aктуализации" в точка "Условия за актуализация" са публикувани актуалните цени за годишна актуализация на програмните продукти.

С Уважение,
Екипът на Ранком'91

20.07.2011

Нов дизайн на сайта.

Добре дошли в обновения сайт на фирма Ранком'91. Моля да ни извините за възникнали неудобства по време на пускането на новия сайт. При проблеми със свалянето на актуализации или достъп до информация се свържете с нас на телефони 8180 285 или 8180 286

21.01.219

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - 21.01.2019 - Качена е версията за 2019 .Версията изисква платена актуализация за 2017 год.Верцията не изисква приключен месец 12.2018 година

21.01.2019 - Качена е версията за 2019 г.
Правите следното:
1. От Сервиз-Сервиз на базите данни пускате еднократно от коя и да е фирма:
а) <Структурен тест>
б) < Обнови станцията>
2. Във всяка фирма пускате <Индексиране>
3. За фирмите , в които сте в 01.2019 от Сервиз-изпълнявате Актуализация за 2019

15.02.17

ТРЗ-КАДРИ-НОИ - 15.02.2017 - Промяна при изчисляването на платените отпуски за лицата на минимална работна заплата.Ако сте изплатили заплатите за 01.2017 теглете версията след приключване на месеца.

dd.mm.yyyy

ТРЗ-КАДРИ-НОИ -07.04.2020 Качени са промени за въвеждане на престои.В картотеката въведете система на заплащане 2 по часова на лицата , на които ще плащате престои. От Обработки- Заработка, КТУ .... , въведете отработените часове и часовете в престои.