May

2024Цени

Описание на продуктите

Продукт Цена в лева без ДДС
Двустранно счетоводство - основен компютър 600
Двустранно счетоводство - допълнителна станция в мрежа 100
Двустранно счетоводство - основен компютър втори офис 300
Двустранно счетоводство - годишна актуализация основен комп. 450
Двустранно счетоводство - годишна актуализация станция в мрежа 90
Себестойност / калкулация за Двустранно счетоводство 200
Продукт Цена в лева без ДДС
ТРЗ-КАДРИ-НОИ - основен компютър 600
ТРЗ-КАДРИ-НОИ - допълнителна станция в мрежа 100
ТРЗ-КАДРИ-НОИ - основен компютър втори офис 300
ТРЗ-КАДРИ-НОИ - годишна актуализация основен комп. 450
ТРЗ-КАДРИ-НОИ - годишна актуализация станция в мрежа 90
Продукт Цена в лева без ДДС
TManager+ СЪРВЪР 800
TManager+ - допълнителна станция в мрежа 100
TManager+ втори офис / магазин 400
Tmanager+ - годишна актуализация основен комп. 450
Tmanager+ - годишна актуализация станция в мрежа 90
Продукт Цена в лева без ДДС
Платежни нареждания в комплект с друг продукт на Ранком'91 50
Платежни нареждания 100
Работна станция в мрежа 10
Продукт Цена в лева без ДДС
Техническа помощ при клиента (на започнат час) 80
Разработка на допълнителни функции по заявка на клиент (на час) 80
Техническа помощ на база сключен договор за месечн абонамент по договаряне