Sep

2022Цени

Описание на продуктите

Продукт Цена в лева без ДДС
Двустранно счетоводство - основен компютър 500
Двустранно счетоводство - допълнителна станция в мрежа 100
Двустранно счетоводство - основен компютър втори офис 250
Двустранно счетоводство - годишна актуализация основен комп. 350
Двустранно счетоводство - годишна актуализация станция в мрежа 50
Себестойност / калкулация за Двустранно счетоводство 150
Продукт Цена в лева без ДДС
ТРЗ-КАДРИ-НОИ - основен компютър 500
ТРЗ-КАДРИ-НОИ - допълнителна станция в мрежа 100
ТРЗ-КАДРИ-НОИ - основен компютър втори офис 250
ТРЗ-КАДРИ-НОИ - годишна актуализация основен комп. 350
ТРЗ-КАДРИ-НОИ - годишна актуализация станция в мрежа 50
Продукт Цена в лева без ДДС
TManager+ СЪРВЪР 700
TManager+ - допълнителна станция в мрежа 100
TManager+ втори офис / магазин 350
Tmanager+ - годишна актуализация основен комп. 350
Tmanager+ - годишна актуализация станция в мрежа 50
Продукт Цена в лева без ДДС
Платежни нареждания в комплект с друг продукт на Ранком'91 40
Платежни нареждания 60
Работна станция в мрежа 10
Продукт Цена в лева без ДДС
Техническа помощ при клиента (на започнат час) 50
Разработка на допълнителни функции по заявка на клиент (на час) 50
Техническа помощ на база сключен договор за месечн абонамент по договаряне